Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 4
ABET
ABET


 


İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, 
www.abet.org.

 

Bölümümüzün Misyonu

Bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrileri ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider niteliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.

 

 Eğitim Hedeflerimiz

 Mezunlarımız
1.  Ulusal ve uluslararası petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisinde yada akademik toplumda yetkin mühendisler ve/veya araştırıcılar olacaklardır.
2.  Mesleklerinde sürekli ilerlemek için yeteneklerini geliştirecekleridir.
3.  Kusursuz iletişim becerileri ile birlikte etik, çevresel ve toplumsal farkındalık göstermede
    yüksek standartlar sergileyeceklerdir.
 
 

PDGMB Öğrenci Çıktıları (Lisans)

1.  Petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliği problemlerinin çözümleri için matematik, temel
     bilimler, yer bilimleri ve mühendislik bilimleri ile ilgili bilginin elde edilmesi ve uygulanması.
2.  Öğrencilerin deney, sistem ve bileşenlerin tasarlanması ve veri yorumlaması ve analizi
     konularında becerilerinin geliştirilmesi.
3.  Öğrencilerin profesyonel ve etik sorumluluklarının yanında teknolojik uygulamaların
     gerektirdiği sağlık, güvenlik ve çevre konularında farkındalıklarının geliştirilmesi.
4.  Öğrencilerin proje yönetmek ve takım çalışması konularında becerilerinin oluşturulması.
5.  Öğrencilerin bilgi teknolojilerinin kullanımı ve yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin oluşturulması
     ve geliştirilmesi.
6.  Yasal, politik, sosyal ve ekonomik konuları dikkate alarak elde edilen kapsamlı eğitimin
     mühendislik uygulamaları, girişimcilik konularında kullanımı.

7.  Çağdaş konuları dikkate alarak, hayat boyu öğrenimin gerekliliğini anlamak.

 
 Bölüm ABET Sorumluları
  
 Doç.Dr. Gürşat Altun
 Doç. Dr. Ö. İnanç Türeyen

   
Dökümanlar

   Program danışma kurulu
   2013-2018 öğrenci ve mezun istatistikleri